Y-Kors, T-Kors samt X-Kors (X-Pipes) i rostfritt och vanligt stål.

Resultat 1 - 12 av 12

Y-Kors / T-Kors / X-Pipe

xpipe

X-Kors 2" (rostfritt)

X-Kors 2" (rostfritt)

Pris 460,00 kr

Produktuppgifter

xpipe1

X-Kors 2.5" (rostfritt)

X-Kors 2.5" (rostfritt)

Pris 490,00 kr

Produktuppgifter

xpipe6

X-Kors 3" (rostfritt)

X-Kors 3" (rostfritt)

Pris 680,00 kr

Produktuppgifter

ypipe

Y-Kors 2 -> 3/4 (rostfritt)

Y-Kors 2" -> 3/4" (rostfritt)

Pris 290,00 kr

Produktuppgifter

ypipe5

Y-Kors 2,5 -> 2 (rostfritt)

Y-Kors 2,5" -> 2" (rostfritt)

Pris 310,00 kr

Produktuppgifter

ypipe51

Y-Kors 3 -> 2.5 (rostfritt)

Y-Kors 3" -> 2.5" (rostfritt)

Pris 360,00 kr

Produktuppgifter

ypipe7

Y-Kors 3.5 -> 3 (rostfritt)

Y-Kors 3.5" -> 3" (rostfritt)

Pris 490,00 kr

Produktuppgifter